Registračné poplatky

Včasná registrácia do 15.3.2023

90 €

75 €

  • 00Dní do 15.3.2023

zostávajúci čas do podania prihlášky zavčas

Online registrácia

50 €

Pri registrácii prezenčného kongresu si môžete taktiež vybrať

Obedy (výber zo 4 druhov jedál) – 18€
Spoločenský večer / raut – 40€

Registrácia po 15.3.2023

100 €

85 €

  • 00Dní do 11.5.2023

zostávajúci čas do podania neskorej prihlášky