Registračné poplatky

Včasná registrácia
do 29.2.2024

LEKÁRI (NEČLENOVIA SSUMaMK)

90 €

NELEKÁRI (NEČLENOVIA SSUMaMK)

75 €

LEKÁRI (ČLENOVIA SSUMaMK)

70 €

NELEKÁRI (ČLENOVIA SSUMaMK)

55 €

  • 00dní do 29.2.2024

Registrácia
od 1.3.2024 do 9.5.2024,
prípadne do naplnenia kapacity

LEKÁRI (NEČLENOVIA SSUMaMK)

100 €

NELEKÁRI (NEČLENOVIA SSUMaMK)

85 €

LEKÁRI (ČLENOVIA SSUMaMK)

80 €

NELEKÁRI (ČLENOVIA SSUMaMK)

65 €

  • 00dní do 9.5.2024

Online registrácia
do 14.5.2024

ONLINE

50 €

Pri registrácii na prezenčnú účasť si môžete taktiež vybrať

Obedy (výber zo 4 druhov jedál) – 18€
Spoločenský večer / raut – 45€