S nami budete žiť dlhšie

XIV. STREDOEURÓPSKY KONGRES URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF

XXVII. Národný Kongres Urgentnej Medicíny A Medicíny Katastrof

Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR a rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

Hlavné témy

1. Sepsa
2. Závažný úraz
3. Rendez – vous systém
4. Krátkodobé poruchy vedomia
5. Kriticky choré dieťa
6. Varia
012_n_Foto_Zoltán Schnelczer

Všeobecné inforMÁCIE

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priaznivci urgentnej medicíny,

radi by sme Vás informovali o prípravách XIV. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UM a MK. Tento kongres vnímame naďalej ako najdôležitejšiu odbornú a vzdelávaciu aktivitu v našom odbore, ktorá je zároveň aj prezentáciou urgentnej medicíny na Slovensku. Minulý rok sme pristúpili na zmeny ohľadom miesta, dĺžky, organizácie a skladby kongresu. Na základe spätnej väzby od Vás už vieme, že tieto zmeny ste prijali veľmi pozitívne. Dosiahli sme rekordný počet prezenčných účastníkov a z on-line priestoru nás sledovalo ďalších tristo kolegýň a kolegov. XIV. ročník Stredoeurópskeho kongresu UM a MK sa bude konať prezenčnou a on-line formou súbežne, rovnako ako minulý rok, v kongresových priestoroch hotela Miraj Resort v Lučenci. Úvodnou časťou kongresu bude workshop na tému Point-of-care ultrasonografia, ktorý sa uskutoční dňa 12.5.2024 . Odborný program skoncentrujeme do dvoch dní, 13.-14.5. 2024. Hlavné témy kongresu sú vysoko aktuálne, hlavne z pohľadu zmien, ktoré nás očakávajú v blízkej budúcnosti. Stretávací systém výjazdových skupín, tzv. rendez-vous systém pravidelne rezonuje v našej odbornej verejnosti a my sa v programe chceme komplexne zamerať na systém jeho fungovania, výhody ale aj úskalia. Veľkým prínosom budú určite aj príspevky z fungovania tohto systému z okolitých krajín. Závažný úraz, kriticky choré dieťa, krátkodobé poruchy vedomia a sepsa sú stavy, pri ktorých sa stretávame s kritickými pacientmi, ktorých prežívanie a prognóza veľakrát závisí od adekvátneho ošetrenia posádkami záchrannej zdravotnej služby, a následne na pracoviskách nemocničných urgentov. Tieto stavy vyžadujú dôkladnú diferenciálnu diagnostiku, správny manažment a veľakrát aj invazívne postupy. Aj preto je prezentácia nových trendov, poznatkov a postupov nevyhnutná, aby sme týchto pacientov vedeli včas diagnostikovať a adekvátne riešiť. V odbornom programe naďalej kladieme dôraz na panelové diskusné fóra, prizvanie domácich a zahraničných špičkových odborníkov a expertov, multiodborový prístup. Všetky potrebné informácie budeme aktualizovať na webovej stránke kongresu www.urgmedkongres.sk. Organizačné a technické zabezpečenie podujatia zabezpečí spoločnosť Edumed, n.o., ktorá je odbornej verejnosti známa aj technicko-organizačným zabezpečením konferencie Polytrauma. Tešíme sa na stretnutie s Vami v máji v Lučenci!
Výbor SSUMaMK