informácie

XIV. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof

12.-14.5.2024

Miraj Resort Lučenec

Organizátor: Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof (SSUMaMK)

Organizačno-Technické zabezpečenie kongresu témy: Edumed n.o.

Hlavné témy: 

1. Sepsa
2. Závažný úraz
3. Rendez – vous systém
4. Krátkodobé poruchy vedomia
5. Kriticky choré dieťa
6. Vari