informácie

XIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof

15.-16.5.2023

Miraj Resort Lučenec

Organizátor: Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof (SSUMaMK)

Organizačno-Technické zabezpečenie kongresu témy: Edumed n.o.

Hlavné témy: 

  1. Kardiovaskulárne urgentné stavy
  2. Resuscitácia paliatívného pacienta a terminácia
  3. Chyby a omyly v urgentnej medicíne
  4. Point of care diagnostika
  5. Výzvy a úskalia mladých lekárov a záchranárov v urgentnej medicíne
  6. Neurologické urgentné stavy
  7. Varia