Program

Program kongresu si môžete zobraziť kliknutím na tlačidlo

Hlavné témy:

Workshop

Program

Hlavné témy:

1. Sepsa
2. Závažný úraz
3. Rendez – vous systém
4. Krátkodobé poruchy vedomia
5. Kriticky choré dieťa
6. Varia

Workshop:

– len pre lekárov

Ultrasonografia v diferenciálnej diagnostike dyspnoe

12.5.2024 (nedeľa)
13:00 – 17:00

Odborný garant a inštruktor:
doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
MUDr. Mária Hobrok

Cieľ a náplň workshopu: 

Cieľom je oboznámiť účastníkov so zásadami diferenciálnej

diagnostiky dýchavičnosti pomocou Point-Of-Care ultrasonografie (POCUS) v PNS a na urgentnom príjme. Výučba bude založená na teoretickej časti podporenej reálnymi nálezmi v kombinácii s praktickým nácvikom vyšetrovacích protokolov na zdravých osobách.

Teoretická časť bude prebiehať s využitím bežných projekčných techník. Praktická výučba bude

prebiehať v dvoch skupinách na dvoch stanovištiach.

Program:

 • A. 13:00 - 13:05

  Úvod

 • B. 13:05 - 13:15

  Hlavné princípy POCUS

 • C. 13:15 - 13:30

  Technické a fyzikálne základy POCUS

 • D. 13:30 - 14:45

  POCUS pleury a pľúc BLUE protokol, pragmatické minimum pre vyšetrovanie Teória, praktický nácvik

 • Prestávka 14:45 - 15:00

 • E. 15:00 - 16:30

  POCUS srdca Pragmatické minimum pre vyšetrovanie Teória, praktický nácvik

 • Prestávka. 16:30 - 17:00

 • F. 17:00 - 17:55

  POCUS a diferenciálna diagnostika dýchavičnosti a šoku

 • G. 17:55 - 18:00

  Záver

002_n_Foto_Zoltán Schnelczer