Dôležité termíny

Do 15.3.2023
Neskorá od 16.3.2023
do 11.5.2023

  • 00Dní do 11.5.2023

zostávajúci čas do podania prihlášky

zasielanie abstraktov

Do 31.3.2023

  • 00Dní

ostáva do zaslania abstraktov